Ikke kategoriseret

Få hjælp til din sag om erhvervssygdom

Søger du efter erstatning for Erhvervssygdomme, skal du kigge ind hos Elmer Advokater.

Hvad er erhvervssygdomme?

Erhvervssygdomme er sygdomme eller lidelser, du pådrages som følge af dit arbejde eller de forhold, som dit arbejde foregår under.
Hvis det anerkendes, at du er pådraget en erhvervssygdom, så kan du have ret til dækning af visse behandlingsudgifter, godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab.

Hos Elmer Advokater behandles der et stort antal sager om erhvervssygdomme, og de har en særlig erfaring med kvalificering af denne sagstype og med at få sagerne forelagt for erhvervssygdomsudvalget.


Har du brug for hjælp til en erstatningssag indenfor Erhvervssygdomme er du velkommen til at kontakte elmer-adv.dk og høre nærmere om mulighederne for bistand i din sag.

Liste over erhvervssygdomme

For at været berettiget til erstatning for erhvervssygdomme skal det medicinsk dokumenteres, at sygdommen skyldes påvirkninger på arbejdet.

Når der er en klar sammenhæng mellem en bestemt sygdom og udsættelse for bestemte arbejdsmæssige påvirkninger, så optages sygdommen og påvirkningen i fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Fortegnelsen er dermed en liste over anerkendte erhvervssygdomme, der kan berettige erstatning.

I andre tilfælde ? eksempelvis hvor der ikke er undersøgelser, der viser en klar sammenhæng, eller hvor den generelle viden om en sammenhæng i øvrigt er utilstrækkelig ? så kan enkelttilfælde af sygdomme anerkendes efter opsamlingsreglen.

Anmeldelse af en erhvervssygdom

Når en Erhvervssygdom skal anmeldes, er det din læge eller en speciallæge, som har pligt til at anmelde erhvervssygdommen til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Kontakt elmer-adv.dk hvis du har behov for hjælp til erstatningssag i forbindelse med Erhvervssygdomme.

Vis mere

Relaterede

Close