Ikke kategoriseret

De vigtige nære relationer


De nære relationer er vigtige for din trivsel, det er noget som vi i de senere år er blevet bevidste om, og det er noget som italesættes ofte. Faktisk hører de nære relationer ind under samme kategori for sundhed som fysisk aktivitet, sund kost, tilstrækkelig med god søvn og moderat alkoholindtag, og det viser bare hvor vigtigt det er. Alligevel melder en stigende gruppe af mennesker tilbage, at de føler sig ensomme, og mangler nær kontakt med andre mennesker, og det er i alle aldersgrupper at det forekommer. Det er noget,vi som samfund skal tage alvorligt og gøre noget ved, for man kan faktisk dø af ensomhed i alleyderste konsekvens. Det hurtige moderne samfund, og hele perfekthedskulturen nævnes ofte som de forhold, der er med medvirkende til den stigende ensomhed. Mange mennesker føler ikke, at de kan leve op til alle de høje krav, der stilles idag, og det skaber ensomhed

Vis mere

Relaterede

Close